Hungarian fashion leather textiles footwear

Fogalmak és feltételek a szólgaltatások használlásárol

|| Home | About Us | Benefits | Registration (EN) | Regisztráció (Magyarul) | FAQs | Contact Us | Site Map ||

HungaroTex Fogalmak és feltételek a szólgáltatások használátárol.


Ez az okmány meghatározza a körülményeket amelyjek közt lehet használni a HungaroTex szólgáltatásokat.

Tartalom:

 1. A beíratkozott cégek kötelezettségeí
 2. A rendszer integritássa
 3. A használló információk
 4. Az információk ellenörzése
 5. Az információkat nem lehet viszonteladni
 6. Kényszerhelyzet
 7. Végsö intezkedések


Az Ön cégjének a beíratkozása a Hungarotex-be és a szólgáltatásoknak a használlata CSAK AZ OKMÁNY FELTÉTELEÍ KÖZÖTT LEHETSÉGES. Ha a feltételeinket nem fogadja el, nincs jóga a HungaroTex szólgáltatásainknak a használlásához

A HungaroTex bármikor megváltoztathassa az elektrtonikus piac használhatósági feltételeít. Bármiljen változás érvénybe lépésere akkor kerüll sor amikor aztot kifüggesztettük a megfelelö szekcíóba és ugyanakkor automatikusan elküldjük e-mail által a beíratkozott használlokhoz. A HungaroTex szolgáltatásoknak a hasznallata a feltételek valtoztatása utánn azt jelenti hogy Ön beleegyezet az új feltételeinkel.1.       A HungaroTex-be beíratkozott cégeknek a lekötelezetségeí

Bármelyik cég melyik regisztrállodik a HugaroTex-be kötelezi magát hogy:

 • Az összes regisztrált adat helyes és ép és betartsa a regisztrállási feltételeket amelyeket kikötött a jelenlevö okmány;
 • Az elektronikus marketing-be juttatot cikkek kozött nincs egysem amelyik valamilyen sikkasztásnak a tárgyát képezi és tiszteletbenn tartsa az intelektuaállis tulajdonjógot;
 • A cég amelyik bemutassa a termékeit tulajdonossa azoknak és van jóga ahoz hogy eladásra kitegye;
 • Az eladásra kirakott termékek nem sértik meg egy harmadik ügyfélnek az érdekeít, amibenn az intelektuális túlajdonjogot illeti;
 • A kirakott termékek nem esnek semmilyen embargó hatása alá, beleértve az Egyesult Nemzetek szabványaít is, és exportálhatók;
 • A cég amelyik forgalmazza a termékeít biztos kell legyen abban hogy betartsa az összes aktuális torvényt, a kormány határozatokat vagy az összes szabványt ami a termékek exportállásával kapcsolatos;
 • A jutalék kifizetése a HungaroTex-hez nem fog semilyen törvény megsértési kellemetlenséget okozni az ItalianModa.com srl-nek.


2.       A rendszer integritása:

Kötelezi magát hogy ne használyon semmilyen software szerkezetet amelyik érintheti a HungaroTex portal-nak normális használlatát. A HungaroTex használlóí kötelezik magukat hogy ne adják át senkinek a hasznalló jelszavakat. Önök a felelösök az e-mail üzenetek konfidencialitásájért ugyanúgy mint a hungaroTex-be belépö kód konfidencialitásájert vagy a hasznalló jelszóért.

 


3.      A használló információk:

A "használló informáciok" meghatározhatók mint minden adat amelyieket szólgáltatott a Hungarotex portal-nak vagy más portál tagnak a regisztrációs folyamat alatt.

A használló informaciok be kell tartsak a következö szabályokat:

 • Nem lehetnek hamisak vagy éptelenek;
 • Nem tartalmazhat semmilyen rágalmazo, törvényellenes vagy obszcén anyagot;
 • Az e-mail üzeneteknek vagy a kirakott termékeknek nem lehet semmilyen pornografikus jelleme;
 • Az üzenetek, amiket fog küldeni a Hungarotex-hez vagy más használlohoz, nem tartalmazhatnak semmilyen virust vagy elektrónikus rendszereket amelyiek veszelyeztethetik a HungaroTex biztonságát.

 


4.       Az információk ellenörzése:

Beleegyezik abba hogy a Hungarotex-nek jóga legyen abban hogy ellenörizhesse vagy visszautasithassasa az esetleges termékeket amiket exponálni szeretne a portál-ba. Ennek ellenére a Hungarotex nem tudja ellenörizni az összes informacíót ami a portal-ba kerüll és nem vállal felelöséget azok fölött.


5.       Az információkat a portálbol nem lehet viszonteladni vagy üzleti célokkal egy harmadik ügyfélnek átadni.

Beleegyezik abba hogy nem ad el semmilyen informáciot a beíratkozott használlókról vagy hogy nem adja át azokat az információkat egy harmadik ügyfélnek a HungaroTex, illetve annak a tulajdonossa az ItalianModa.com Srl, beleegyezése nélkül. Beleegyezik abba hogy nem fog használni semmilyen HungaroTex szolgáltatást üzleti célokra annak, a beleegyezése nélkül.


6.     F Kényszerhelyzet.

HungaroTex nem felelös az adatok elveszitéséröl, ha az kivételes okok miat történt, olyan okok mint természetes csapások vagy háboru eseténn, telekomunikaciós rendszerek meghibásodása, munka konfliktusok vagy terrorista támadások.


7.       Végsö intézkedések.

Ez az okmány képezi az egyetlen megegyezést az Ön tarsassága és az ItalianModa.com Srl között, a HungaroTex szgáltatások használlására


Az utolsó modosittás dátuma: Julius 2002